Skje - lånt ut av Sidsel Berg
Produsent: ukjent

 
 
 
                 
 

 

 
     
 

Suvenirkonkurranse
400-årsmarkeringen av Slaget i Kringen

 
     
 
 

Bakgrunn - Slaget - Myter? - Betydning - Gjenstander - Litteratur - Skottland - Program2012

 
 
     
 

Pressemelding 

Slaget i Kringen i 1612 fikk betydning i norsk historie langt utover det å være en mindre trefning i ei tid der landene i Europa ofte løste sine konflikter gjennom krig landene imellom.

Betydningen speiler seg i den store mengden gjenstander vi finner med tilknytning til Skottetoget, Pillarguri og Sinclair. Temaet er blitt brukt av gullsmeder, treskjærere, tekstilkunstnere, malere, smeder og keramikere.

Komponister, musikere og forfattere har også hentet inspirasjon fra det som skjedde.

I sammenheng med 400-årsmarkeringen av Slaget i Kringen neste år utlyser vi nå en konkurranse for produsenter av suvenirer eller bruks- og pyntegjenstander – det være seg i form av tekstiler/klær, smijernsarbeid, smykker, keramikk, skinn, tre-, skifer- eller klebersteinprodukter, eller annet materiale.

Organisasjonskomiteen vil premiere de tre beste idéene som settes i produksjon gjennom innkjøp av disse til formål knyttet til markeringen i august 2012.

Produsentene bak de utvalgte produktene vil også få egen salgsutstilling knyttet til utstillingene som planlegges neste år – og de vil bli profilerte på nettstedet til markeringen www.kringen1612.no.

Vi ønsker oss ferdig utarbeidete utkast til bedømming. Men også tegninger av produktet med beskrivelse av material- og fargebruk og størrelse/målestokk vil bli vurdert.

For å se litt av det som tidligere er blitt laget kan du besøke nettsiden http://www.kringen1612.no/Gjenstander_med_tilknytning_til_skottetoget_i_1612.htm

Konkurransen er åpen for alle.

Frist for innsending av produkter eller tegninger:  1. februar 2012.

Adresse for innlevering: Sel rådhus, 2670 Otta v/ ordfører.

 

 

Arrangementskomitéen for Slaget i Kringen 1612 – 2012.
Kontaktperson: Geir Neverdal, E-post
geirn@online.no

 

 
 
 
 
 

Fat - lånt ut av Sidsel Berg
Produsent: ukjent

 
     
 
 
 
     

 

Fat - lånt ut av Ingrid Sørlie Dokken
Produsent: ukjent

 
     
 

Nål - lånt ut av Gunnar Sandbo
Produsent: ukjent

 
     
 
 

Bakgrunn - Slaget - Myter? - Betydning - Gjenstander - Litteratur - Skottland - Program2012

 
 
     
 
 
 

Web: Geir Neverdal 

 
 

Oppdatert: 02.11.2011