Skrivekonkurranse

 
     
 
 
 

Bakgrunn   -   Slaget   -   Myter?   -   Betydning   -   Gjenstander   -   Litteratur   -   Skottland

 
 
 
     

 

   
       
 

Prisvinnerne:

Vi har fått inn gode bidrag både fra elever ved de videregående skolene i Gudbrandsdalen - og andre som liker å skrive.
Fra hver av de videregående skolene ble tre utvalgte bidrag sendt videre til juryering.

Juryen er kommet fram til følgende prisvinnere:

1.   Eline Rudi

2.   Åshild Slåen

3.   Vilde Fagermoen

1. premie: 5 000,- kr + 1 iPad
2. premie: 3 000,- kr
3. premie: 1 000,- kr

Utdeling av priser vil foregå fredag 24. eller lørdag 25. august 2012

Det var gode bidrag i tillegg til de premierte  – og vi har valgt å belønne flere enn de tre prisvinnerne. Til disse deler vi ut premier på 500 kroner.

Sel Historielag vil publisere flere av bidragene ved en senere anledning.
Vi vil takke alle som har deltatt i skrivekonkurransen, både de som ble sendt inn og de som ikke rakk frem i denne omgang!

Vi takker også de som har bidratt med premier og bistand, DNB, GD, Vertshuset Sinclair og Norddalen:


 

 
       


Prisvinnerne. Fra venstre: Eline Rudi, Vilde Fagermoen og Åshild Slåen

       
 
 
       
  Mars 2012    
     
 

Bidragene fra videregående skoler i Gudbrandsdalen - og andre som liker å skrive - er nå overlevert til juryen.

Vi offentliggjør resultatet når vi nærmer oss markeringen - og utdeling av priser vil foregå fredag 24. eller lørdag 25 august 2012

 
 

 

 
       
  Juli 2011    
 

DnB NOR støtter skrivekonkurransen med ti tusen kroner.
 
 
       
  Mars 2011  
 

GD og Norddalen støtter skrivekonkurransen.
Avisen GD melder at de vil støtte skrivekonkurransen med en iPad (lesebrett/PC - utstyrt med berøringsskjerm) som premie. Norddalen følger opp - og gir en iPod (en harddisk- eller flashbasert musikkspiller fra Apple).
GD
vil også publisere vinnerbidrag på sine nettsider: www.gd.no
 
 
   
  Februar 2011  
 

Skottetogsamlingen ved Sinclair i Kvam fyller i 2012 40 år – og vertshuset Sinclair v/Jon Selfors, gir derfor 6 000 kroner til Sel Historielag til premiering av bidragene ved en skrivekonkurranse knyttet til Skottetoget i 1612.


Pillargurikomiteen og Sel Historielag forbeholder seg rett til å publisere de premierte bidragene.  

 

 
       
 

Videregående skoler i Gudbrandsdalen
- 9000 kroner i premier + en iPad fra Apple

 
       
 

I 2012 er det 400 år siden Slaget i Kringen.
I forbindelse med markeringen inviteres elever ved de videregående skolene i Gudbrandsdalen - og andre som liker å skrive - til en skrivekonkurranse – vinklet mot Skottetoget og/eller Slaget i Kringen. Vi ser gjerne at 400-årsmarkeringens betoning av fredelig sameksistens inngår som et element – men du får her temmelig frie tøyler. Det åpnes for seriøse bidrag, humoristiske bidrag – eller fri fantasi.

Informasjon om det som skjedde og mytedannelsen rundt dette vil du finne på  www.kringen1612.no. Vi rår til at du setter deg litt inn i dette før du starter skrivingen.

Du velger selv språkform.
 

 
     
  Dette håper vi skal være et bidrag som fører til økt skrivetrening og fremmer skrivelyst - samtidig som elevene får en mulighet til å sette seg inn i deler av dalens historie som også har vært av stor betydning i Norges historie.

Vi ber om at de skolene som ønsker å delta, plukker ut tre bidrag fra sin skole og sender inn til oss. Her vil en jury så foreta det endelige valget. (Juryens valg er endelig og kan ikke påklages.)

Selve prisutdelingen vil bli foretatt i løpet av kulturkvelden den 24. august 2012 i det nye kulturhuset på Otta

 
     
        1. premie: 5 000,- kr + 1 iPad +
publisering på nettsidene til GD: www.gd.no og
publisering på nettsidene til Sel Historielag
2. premie: 3 000,- kr
3. premie: 1 000,- kr
   
     

 

     
 

Vurdering og premiering av bidragene finner sted i mars 2012. Oppdatert informasjon om konkur-ransen vil du finne på denne siden (http://www.kringen1612.no/skrivekonkurranse.htm).

 
     
 

Innleveringsfrist 10. januar 2012

 
       
     
 
 
 

 

 
     
 
 
     
 

Støttespillere:

 
       
  Gudbrandsdølen Dagningen er eneste dagsavis i Lillehammer og Gudbrandsdalen.
Avisen dekker følgende kommuner: Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre, Lesja, nordre del av Ringsaker og nordre del av Gjøvik.
 

 
     
     
  Norddalen er en lokalavis som kommer ut på Otta, og dekker kommunene Sel, Vågå og Dovre.

Den kommer ut hver torsdag.

 
   

 

     
  Skottetoget 1612
Historisk utstilling fra Skottetoget og slaget ved Kringen i 1612.
Utstillingen er åpen hver dag mellom kl 07.00 og 19.00.

 
   

 

     
  Sel Historielag
"Laget har til føremål å vekkje interesse og skapa forståing for bygdehistoria i Sel.
Det vil arbeide for å utbreie kjennskap til kulturarven vår og verne kulturminne av alle slag i bygda."
 

 
       
       
  Pillargurikomiteen
har siden 1996 arrangert "Pillarguridågå" i Sel kommune.
- Et arrangement hvor kulturelt samkvem og samarbeid med Skottland står i fokus.

Under dette arrangementet deles Pillarguriprisen hvert år ut.

 
       
   

 

  DnB NOR
Norges største finanskonsern.
Staten har en eierandel i DnB NOR på ca. 34 %, Sparebankstiftelsen DnB NOR ca. 10 % og Gjensidige NOR Forsikring ca. 5 %.
(Store norske leksikon)

 
       
                   
                   

 
 
     
 

Web: Geir Neverdal 

 
 

Oppdatert: 06.11.2013